FORVERT:
Når hundene jeg har hatt ute på for enten ikke skal ha kull eller har hatt 1-2 kull overføres hunden til forvert.

Takk for flotte år med samarbeide om din vakre hund.

IKKE BRUKES I AVL:
Om vi velger å ikke bruke en hund i avl eller den er ferdig i avl vil vi også føre den over på siden her. Slik at det er enkelt å se hvem som har vert i avl og hvem som muligens skal brukes i avl.