FORVERT:
Når hundene jeg har hatt ute på for enten ikke skal ha kull eller har hatt 1-2 kull overføres hunden til forvert. 

Takk for flotte år med samarbeide om din vakre hund. 
Så langt er det Lotta som var fra mitt første kull som er overført til eieren sin Elise.

IKKE BRUKES I AVL:
Om vi velger å ikke bruke en hund i avl eller den er ferdig i avl vil vi også føre den over på siden her. Slik at det er enkelt å se hvem som har vert i avl og hvem som muligens skal brukes i avl.